Samfundsfaglige studieretninger

De samfundsfaglige studieretninger, indeholder kombinationer af fagene samfundsfag, matematik og engelsk på forskellige niveauer.

 

Samfundsfag A + matematik A
 

Samfundsfag A + engelsk A