Samfundsfaglige studieretninger

De samfundsfaglige studieretninger, indeholder kombinationer af fagene samfundsfag, matematik, engelsk og tysk på forskellige niveauer.

 

Samfundsfag A + matematik A
 

Samfundsfag A + engelsk A
 

Samfundsfag A + tysk fortsætter A