Kunstneriske studieretninger

De kunstneriske studieretninger, indeholder kombinationer af fagene musik, matematik og engelskpå forskellige niveauer.


Musik A + engelsk A

Musik A + matematik A