SRO / Studieretningsopgave

I løbet af 2.g skal alle landets gymnasieelever lave en større skriftlig opgave i 2-3 af deres studieretningsfag.

Undervisningsministeriet skriver blandt andet:

Opgaven i studieretningsfagene kan betragtes som en generalprøve på studieretningsprojektet [i 3.g], og der kan allerede her stilles krav om formalia (noter, litteraturliste) og resume på engelsk, ligesom det kan tilstræbes, at opgaveformuleringen ligner den, der vil blive anvendt i studieretningsprojektet i 3.g.

Karakter

Opgaven skal evalueres med en individuel karakter, der indgår i fagenes standpunktskarakter. Derfor skal opgaven også skrives individuelt.

 

Links