DHO, Dansk-historieopgaven

I løbet af 1.g skal alle elever lave en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie.

Formålet er beskrevet i bekendtgørelsen:
Formålet med opgaven er dels at styrke de faglige mål ved, at eleven i tilknytning til det faglige arbejde og med inddragelse af faglig teori og metode arbejder med et centralt fagligt emne, dels at skabe progression i udarbejdelsen af større skriftlige opgaver ved, at eleven med vægt på de fremstillingsmæssige og opgavetekniske aspekter udarbejder et større skriftligt produkt.

Opgaven er altså både en faglig træning i fagene dansk og/eller historie og samtidig er opgaven den første af de i alt tre større skriftlige opgaver du skal lave i gymnasiet. Den tredje og afsluttende opgave er studieretningsprojektet, SRP i 3.g,

Links