Opgave- og eksamensgenrer

A-opgaven: Oversættelse


Fejl i oversættelsen tæller rigtig meget, så begynd med at understrege alle verber i oversættelsen og skriv, hvilken person og tid de står i. Når du har skrevet oversættelsen, skal du tjekke følgende:

- At du har bøjet dem i den rigtige tid og person. 
- At adjektiver (tillægsord) er bøjet i rigtigt køn og tal, så de passer til substantivet (navneordet). 
- Personlige pronomener (stedord), fx me, te og le. Tjek også deres placering (foran det bøjede verbum og efterstillet gerundium, bydeform og
  infinitiv). 
- Husk at være opmærksom på verbalperifraser, fx nødvendighed (tienes que hablar).

B-opgaven:


B-opgaven er en kommenterende besvarelse til det udleverede tekst- og billedmateriale. 
Her er det vigtigt, at du skriver med egne ord frem for at afskrive teksten.

Husk at angive hvilket opgavenummer, som du besvarer.

I opgaveformuleringen bliver du bedt om at besvare 1-3 spørgsmål, men erfaringen viser, at de opgaver, som opnår bedst karakter, typisk har besvaret 1-2 spørgsmål.

Vær opmærksom på at skrive det antal ord, som du bliver bedt om, og under ingen omstændigheder mindre end 225 ord. Der gives dog ikke en bedre karakter for at skrive mere, end du bliver bedt om.

Hvis du vælger at anvende et billedmateriale, skal det være fordi, at du har forstået BUDSKABET og kan redegøre for det – det er IKKE tilstrækkeligt at lave en billedbeskrivelse. 
 

Sammenhæng og indhold er vigtigere end sproglig korrekthed i detaljen, men: TJEK verberne!!