Tabellæsning

Du skal lære at læse og efterfølgende formidle en tabels indhold og resultater ud fra en samfundsvidenskabelig tilgang. Tabellæsning er et vigtigt redskab for at kunne begå sig i samfundsfag og kan hjælpe dig til at forstå og fortolke samfundsvidenskabelige problemstillinger.

Fokus er derfor på, at du forstår at forholde dig til tabellens indhold. Grundlæggende er det vigtigt, når man arbejder med tabeller, at stille sig spørgsmål som:

Hvad præsenteres og hvordan præsteres materialet?

I praksis betyder det, at du skal være i stand til at forstå en tabel i forhold til dens overskrift, opbygning og ikke mindst indhold. Det kan ofte være nødvendigt at læse tabelnoter og have et kritisk blik på, hvordan undersøgelsen er blevet lavet, og hvem der står bag.

Teknikker og eksempler

Kilde: Henriksen & Nielsen: Fold dig ud, Columbus 2011