Spørgsmål med hv-ord

Spørgsmål kan indledes med traditionelle hv-ord som f. eks. hvad og hvilke.

De anvendes som regel på det redegørende eller undersøgende niveau i forbindelse med databehandling.

Eksempler:

  • Hvad kan der ud fra tabel 1 udledes om udviklingen i det danske sygehusvæsen? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.
  • Hvad kan der ud fra tabel 1 udledes om udviklingen i udvalgte offentlige sektorers udgifter? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.
  • Hvilke kulturelle mønstre kan udledes af tabel 1?