Sammenligning

Du skal lære at sammenligne flere materialer, bestemte synspunkter eller teoretiske grundlag ud fra en bestemt samfundsvidenskabelig vinkel. Sammenligningen skal formidles således, at de forskellige synspunkter eller holdningen tydeligt sættes op i mod hinanden. Sammenligningen kan have sociologisk, politologisk eller økonomisk karakter.

Du skal kunne strukturere og forholde dig til materialets indhold ud fra det fokus, som påpeges i opgaveformuleringen. For at kunne formidle en tilfredsstillende samfundsvidenskabelig sammenligning er det vigtigt, at du finder ligheder og forskelle mellem de materialer, som du arbejde med. Sammenligningen vil altid have et samfundsvidenskabeligt fokus, som du skal benytte som det redskab, der styrer din sammenligning. Det kan eksempelvis være en sammenligning af forskellige materialers holdning til dansk EU-medlemskab. Her er det vigtigt, at det er dette fokus – og intet andet – der styrer og strukturer din sammenligning.

Teknikker og eksempler

Hvad er en sammenligning?

I en sammenligning påviser du ligheder og forskelle mellem to eller flere tekster, som du efterfølgende formidler på en neutral måde. Du skal være opmærksom på, hvad der skal sammenlignes i teksterne. Det fremgår altid af opgaveformuleringen, hvilket fokus du skal have.

Du kan enten sammenligne vha. en fokuseret redegørelse for teksterne hver for sig med en efterfølgende sammenfattende konklusion, eller sammenligne vha. tværgående læsning af teksterne ud fra forskellige fokuspunkter. Det vil sige, at du sammenligner punkt for punkt på tværs af teksterne.

En sammenligning skal være loyal over for teksten, hvilket vil sige, at du ikke må diskutere synspunkterne eller holdninger i teksterne op imod hinanden. En sammenligning bør altid afsluttes med en konklusion. 

I en sammenligning skal man dokumentere vha. teksten. Det vil sige, at du skal citetere fra teksten, når vi viser, hvilke synspunkter eller holdninger, som du har valgt at sammenligne. Samtidig er det meget vigtigt, at du bruge din samfundsvidenskabelige viden og faglige begreber fra undervisningen, så din sammenligning tydeligt har en samfundsvidenskabelig karakter. Endelig bør en sammenligning altid afsluttes af en konklusion, der sammenfatter hovedpointerne i din redegørelse.

Krav til en samfundsvidenskabelig sammenligning:

  • loyal over for teksten
  • sammenligning sker ud fra en redegørelse for hver tekst med en sammenligningende konklusion
  • dokumentation i form af citater fra teksten
  • brug af samfundsvidenskab viden, begreber og teorier.

Kilde: Henriksen & Nielsen: Fold dig ud, Columbus 2011