Notat

Eksempel på opgaveformulering i notatgenren:

”Du er økonomisk rådgiver for finansministeren. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan finansministeren skal håndtere den nuværende økonomiske situation.”

Dit notat skal indeholde en eller flere strategier. Som økonomisk rådgiver kan du f.eks. give en keynesiansk og en monetaristisk strategi.

For hver strategi skal du skrive en argumentation. F.eks. fordele og ulemper ved løsningsforslaget, eller skelne mellem konsekvenser på kort og på lang sigt. Man kunne også forestille sig at du som spindoktor, skriver to løsningsforslag, hvor du beskriver konsekvenserne af at henvende sig til forskellige vælgergrupper. Det er vigtigt, at du bruger samfundsfaglig viden og begreber i din argumentation for hver strategi.

Du skal skrive besvarelsen som en bestemt afsender til en bestemt modtager, dvs. at du skal påtage dig en rolle som f.eks. økonomisk rådgiver for finansministeren, og skrive som om du skrev til finansministeren.
Afslutningsvis skal du skrive en konklusion, der skal indeholde en velbegrundet anbefaling af en bestemt strategi. Her skal du bruge samfundsfag til at argumentere for en bestemt strategi.

Oversigt over notater:

1.    Opstil én eller flere strategier.

2.    Angiv konsekvenserne af hver strategi.

3.    Konkludér med en anbefaling og begrundelse for en strategi.

Eksempel på opgave og besvarelse

Opgave

Du er politisk medarbejder for Socialdemokratiet. Skriv et notat til Helle Thorning-Schmidt, der indeholder en begrundet strategi for en socialdemokratisk sejr ved næste valg.

Besvarelse (forkortet)

For at opstille en strategi frem mod det kommende valg er det naturligvis nødvendigt at få målsætningen slået fast. Her er der to oplagte strategier.
Den ene strategi er at maksimerer stemmetallet ”voteseeking” for socialdemokratiet. Den letteste måde at gøre dette vil være at gå efter at tilbageerobre vælgere fra SF. Her vil jeg anbefale at lave politiske udspil uden SF især på det økonomiske område, da SF’s troværdighed afhænger af alliancen med Socialdemokraterne. Den anden strategi er at se på blokken som helhed i stedet for at rette øjnene mod partiets egne stemmetal. Altså rette fokus mod at komme i regering i stedet for at fokuserer på eget mandattal. Det drejer sig ikke kun om ”office-seeking” og ministertaburetter, men også om ”policy-seeking” altså indflydelse.
Den første strategi kunne give befolkningen et billede af at den røde blok ikke kan blive enige, og derfor er der fare for, at det ville kunne svække blokken. Som det politiske billede har været siden 2001 står det klart at Socialdemokraterne får minimal indflydelse for sine mandater, og derfor vil det være bedre for partiet at fokusere på at få de borgerlige fra magten, om det så koster et par mandater tabt til SF. Derfor vil jeg anbefale den anden strategi, hvilket betyder at samarbejdet med SF skal fortsætte og styrkes, så alternativet bliver så troværdigt som muligt. Samtidigt vil partierne styrke hinanden på henholdsvis troværdighed (fra S) og momentum (fra SF).

Vælges denne strategi bliver det altafgørende at vinde vælgere fra de borgerlige partier. For kernevælgere kan det slet ikke lade sig gøre. Derfor skal vi rette fokus direkte mod grupper, som det er muligt at flytte. Undersøgelser viser at den befolkningsgruppe der er mest tilbøjelig til at skifte parti, er de lavt uddannede. Udover at være tilbøjelige til at skifte parti skal målgruppen naturligvis også have tendenser til at være enige med Socialdemokraterne, og det skal ikke lægge dem alt for fjernt at stemme Socialdemokratisk.
Derfor vil jeg anbefale at gå målrette efter den lavtlønnede, lavt uddannede arbejdervælger. Et stort antal af disse kan findes hos Dansk Folkeparti og Venstre. For disse vælgere er det oplagt at fortsætte på den velfærdsdagsorden der i længere tid har været forsøgt, samt at markere klare værdipolitiske synspunkter om integration og indvandrere.
Konklusion: Der skal være fokus på den røde blok som helhed, ikke partiets egne meningsmålinger. Alliancen med SF skal forstærkes så rød blok opnår flertal. For at opnå dette flertal skal vi stjæle vælgere fra højrefløjen. De mest oplagte er de arbejdervælgere, der befinder sig primært hos DF. Opgaven er her at få dem til at forstå at det ikke tjener deres egne interesser at støtte en borgerlig regering. Dette kan understøttes af initiativer der i særlig grad henvender sig til netop denne gruppe.