Argumenter for...

Når du bliver bedt om at argumentere for eller imod fx et citat, er det vigtigt, at du argumenterer. Du skal med andre ord forestille dig, at du skal argumentere for eller imod de udsagn, som fremkommer i citatet. Når du skal argumentere, er det vigtigt, at du bruger begreber, teorier og din øvrige faglige viden til at argumentere for, at citatets indhold er rigtigt eller forkert.

Du skal med andre ord ikke redegøre for begreber, teorier eller viden, du anvender. Du skal bruge din samfundsfaglige viden til at argumentere for, at forfatteren til citatet har ret eller uret. Du skal være debattør på et fagligt grundlag.
Det betyder, at du skal være meget opmærksom på, hvad der står i citatet. Find ud af:

  • Hvad handler citatet om
  • Hvilke argumenter bruges der i citatet
  • Hvilke modargumenter findes der til citatets argumenter (hvis du skal argumentere imod)
  • Hvilke begreber, teorier og faglig viden kan bruges for at styrke din argumentation.

Husk at du ofte vil opleve, at der er nogle krav til fagligheden i din argumentation. Det kan være, at du skal argumentere liberalistisk. Det betyder, at der er nogle krav til, hvad det er for nogle faglige begreber, som du skal bruge i din argumentation. Husk at det ikke giver noget at redegøre for, hvad liberalisme er. Du skal anvende liberalismen til at styrke din argumentation.

Eksempel på opgave og opgavebesvarelse

Opgave

Besvarelse

EU vil opnå fordele ved at udvide med Tyrkiet, da EU’s største udenrigspolitiske udfordringer i dag kommer fra Mellemøsten. Ud fra idealismen vil et EU samarbejde med Tyrkiet styrke verdensfreden, da Tyrkiet vil kunne agere positivt i Mellemøsten og Centralasien samt i forholdet til Rusland. Målet for det internationale samfund er en verdensregering, da der herved skabes fred verden over, hvilket er muligt pga. den øgede interdependens. Ved at inddrage flere parter i EU opnås en større demokratiudbredelse, hvilket i henhold til den demokratiske fredstese vil skabe fred i verden. Samtidig vil en udvidelse med Tyrkiet styrke EU’s militære sikkerhedspolitik med henblik på at skabe verdensfred. Ved at der bygges bro til Mellemøsten styrkes den bløde sikkerhedspolitik, der opstår demokratiudbredelse verden over og den militære sikkerhedspolitik styrkes i et fredsbevarende henseende. En udvidelse med Tyrkiet vil altså bidrage til verdensfreden.