Redegørelse i psykologi

Når man redegører for teoretiske begreber, forklarer man med andre ord, hvad de betyder. Hermed viser man, at man forstår begreberne. Et eksempel kan være, at man forklarer, hvad der skal forstås ved forskellige begreber om omsorgssvigt og reaktioner på omsorgssvigt såsom vanrøgt, fysiske overgreb, dissociation og kontaktforstyrrelser osv. 

Når man redegør for en undersøgelse, beskriver man hvilken type af undersøgelse, der er tale om, dvs. om det er eksperiment, en spørgeskemaundersøgelse, en underviewundersøgelse eller en længdesnitsundersøgelse osv. Derudover beskriver man formålet med undersøgelsen, metoden/fremgangsmåden, resultater og konklusioner. Det kunne eksempelvis være Solomon Aschs eksperiment om konformitet.

Man forholder sig på intet tidspunkt kritisk til de teoretiske begreber eller undersøgelser, når man redegør.