Perspektivering

I psykologi arbejder man med forskellige emner, og ens synopsis til B-niveau eksamen omhandler også et bestemt emne. Når man laver en perspektivering i psykologi, overvejer man, om den psykologifaglige problemstilling, man arbejder med, kan nuanceres ved at inddrage teoretiske perspektiver og undersøgelser fra andre emner, og det gør man i en perspektivering.

Inden for socialpsykologi vil man eksempelvis arbejde med begrebet konformitet ud fra en bestemt synsvinkel, men man kunne måske også forstå konformitet ud fra en personlighedspsykologisk eller udviklingspsykologisk vinkel, og sådanne forklaringer kan man inddrage i en perspektivering.

Endvidere skal man vise, at man i psykologi har en forståelse for, om man arbejder humanvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt eller naturvidenskabeligt i den måde, man behandler en psykologifaglig problemstilling. Dette i højere grad på stx end hf.