Analyse/anvendelse

I psykologi er det ikke nok, at man kan redegøre for teoretiske begreber og undersøgelser. Man skal også kunne anvende disse i forhold til en konkret problemstilling, som forekommer i et tekstmateriale/filmmateriale, man præsenteres for. Man laver hermed en analyse af materialet. I en analyse af et materiale, er det vigtigt, at man først danner sig et overblik over de primære problemstillinger i materialet, så man får et fokus i forhold til den teori, man anvender. Det er vigtigt at finde eksempler i teksten/filmen, som passer til de begreber og teorier man har udvalgt.

Det kan eksempelvis være et tekstmateriale om omsorgssvigt, hvor man tidligere har redegjort for forskellige begreber om omsorgssvigt. Nu peger man på, hvilke typer af omsorgssvigt, personen i tekstmaterialet har været udsat for, hvis der er tale om et materiale, som kun omhandler en enkelt person. Man peger derudover på personens reaktioner på omsorgssvigt. En teoretiker ved navn Spitz har også lavet en observationsundersøgelse om tilknytningsforstyrrelser, som man eventuelt kunne inddrage i forbindelse med omsorgssvigt.