PowerPoint

For at en powerpoint præsentation skal blive god skal man følge en række retningslinjer for hvordan præsentationen skal bygges op. I denne vejledning er der både en vejledning til hvordan man bruger værktøjet rent teknisk, men også nogle retningslinjer for hvordan man bruger PowerPoint på en faglig måde.

Minivejledning til PowerPoint

Denne minivejledning er lavet for dig, der ikke har lavet så mange præsentationer i PowerPoint tidligere. Tænk altid over hvem du skal vise din præsentation til, når du arbejder.

Når man præsenterer noget ved brug af PowerPoint, skal man tænke på at tilskueren ikke skal læse for meget tekst. Brug mange billeder eller figurer til at understøtte teksten.

Fremgangsmåde:

Start programmet: Klik på PowerPoint.

Programmet åbnes hvor første dias (eng: slide) vises. Hvis programmet åbner uden at vise et dias, så klik på "Indsæt nyt dias" i øverst til venstre under "Filer". Nu kan man "Klik for at tilføje titel".

 • Ændre baggrund: Man kan ændre baggrunden på dias under menuen "design". Baggrunden kan både være en pre-designet baggrund, eller et billede, som du selv vælger..
 • Tilføj dias: placer musen under det lille billede i venstre side af skærmen: klik Enter
 • Rediger tekst: Teksten redigeres på samme måde som i Word mht. størrelse, farve, fonttype osv.
 • Indsæt billeder og figurer: klik på "Indsæt" i menuen, hvor man kan vælge mellem forskellige muligheder; billeder er et af dem.
 • Rediger billede: et billede har næsten aldrig den rigtige størrelse eller placeres det rigtige sted når det er indsat.
 • Billedet flyttes ved at klikke på billedet, holde museknappen nede og flytte det rundt.
 • Billedets størrelse kan ændres ved at klikke på billedet og placere musen i et af billedets hjørner (hvor der er en lille firkant) og trække i billedet.
 • Billedet beskæres ved at klikke på billedet og derefter klikke på "beskærknappen" i billede-bjælken, der kommer frem på skærmen (eller ligger i menuen) - nu ændres firkanterne i billedets hjørner og sider og hvis man trykker på dem, holder museknappen nede og trækker, så kan man beskære billedet - prøv!

Tekst:

Teksten i PowerPoint kan vises på den måde man ønsker det. Det er almindeligt, at man viser den tekst der hører til et billede eller en figur og venter med at vise teksten til næste figur. For at få teksten frem gradvist, så skal man markere sin tekst og klikke på "brugerdefineret animation".
Nu vises en boks til højre på hvor der står "tilføj effekt". Når man klikker her kan man vælge mellem "indgang", "udgang" osv. Vælg indgang og vælg igen om teksten skal vises ved "flyve ind", "Persienner" eller (oftest valgt) som "vis". Det er vigtigt at vælge om teksten skal "vises" efter hvert klik eller hvordan teksten skal vises, hvilket gøres ved at klikke på den lille pil.

Diasovergange:

Mellem to dias kan man lave diasovergange for at understrege sammenhængen mellem to dias. Klik på animationer og vælg typen af overgang blandt de mange forskellige muligheder.

Link til Internet:

Ofte har man brug for at vise noget fra Internettet, når man laver en præsentation. Det kan gøres ved at fx linke et billede til den ønskede hjemmeside. Højreklik på billedet, vælg hyperlink og kopier den ønskede hjemmeside ind, hvor der står "Adresse".

Gode råd til brug af PowerPoint:

 • Teksten skal være så præcis og enkelt som muligt.
 • Brug højst fem-seks punkter/bullets pr. dias. Det bliver mere overskueligt på den måde.
 • Vælg en baggrund, der spiller sammen med indholdet af oplægget. En enkelt baggrund er oftest bedst, idet den ikke stjæler opmærksomheden fra indholdet. Brug den samme baggrund til hele præsentationen
 • Brug en let læselig skrifttype i en farve, der står tydeligt på baggrunden (pas på hvis I bruger billeder som baggrund).
 • Pas på med effekter! Det bliver hurtigt trættende, når teksten kommer styrtende ind fra højre og venstre med lydeffekter. Gør præsentationen så enkelt som muligt, og brug kun effekter, hvis der er en grund til det.
 • Billeder og figurer er med til at skabe variation og opmærksomhed hos modtageren, men de skal være relevante for sammenhængen.
 • Overskrifterne skal være i overensstemmelse med indholdet på diasset. Lav overskrifterne ens på alle dias.
 • Begræns brugen af dias! (ca. ét dias i minuttet).

Husk at det er det faglige indhold i præsentationen I skal vise - så øv jer godt på det I vil sige.