Journal

I Naturvidenskabeligt Grundforløb er det helt basalt at tage systematiske noter i forbindelse med et forsøg. Afrapportering af forsøg sker ofte i form af en journal, der følger en fast skabelon. I NV lærer I at skrive en journal, der de første par gange afleveres for at I bliver fortrolige med journalformen. Journaler adskiller sig fra rapporter ved kun at omhandle selve forsøget. Dvs. der er ikke teoriafsnit og kun en kort diskussion.

Teknikker og eksempler

- Journalskabelon Her kan du downloade et worddokument, du kan skrive direkte i, når du skal lave nv-journaler