Redegørelse i naturgeografi

I naturgeografi skal man kunne skrive en god redegørelse på alle niveauer og i alle genrer. Fælles for en god naturgeografisk redegørelse er, at man udvælger det relevante fokus og stof (begreber og teorier) i forhold til emnet/opgaven. Sørg for både at beskrive begreberne, men også at forklare sammenhængene imellem dem, samtidig med du formulerer dig præcist og bruger fagudtryk.

Redegørelsen er en beskrivelse og svar på ”Hvad…”