Konklusion i naturgeografi

Til slut skal der opsummeres, hvilket betyder, at man kort samler op på opgavens/rapportens indhold, og hvis denne har en hypotese, skal der konkluderes på, om denne kan af- eller bekræftes. Hvis opgaven ikke har en hypotese, men kun et formål, skal der blot samles op på resultaterne. Hvis opgaven indeholder en problemformulering, skal dennes besvarelse opsummeres kort og præcist.

Der må ikke inddrages ny viden eller nye synspunkter i en konklusion.