Diskussion/vurdering

Når man analyserer et konkret tekstmateriale/filmmateriale kan man ikke blot inddrage en enkelt teori eller en enkelt undersøgelse, da disse ofte kun giver en begrænset forståelse af det materiale, man har. Man er nødt til at kunne vise, at der er flere forklaringer på en psykologisk problemstilling.

I en diskussion inddrager man forskellige forklaringer på en problemstilling. Eksempelvis kan man diskutere langsigtede konsekvenser ved omsorgssvigt. Nogle teoretikere og nogle undersøgelser peger på, at tidligt omsorgssvigt kan få primært negative konsekvenser for barnet på længere sigt også i en voksen alder. Andre peger på, at barnet godt kan udvikle sig i en mere positiv retning. Endeligt vurderer man, hvor holdbare de forskellige synspunkter er ud fra en faglig argumentation. Det handler ikke nødvendigvis om, at man skal ende med at give det ene teoretiske synspunkt ret men om at vurdere de forskellige teoriers og undersøgelsers muligheder og begrænsninger.