Analyse og forklaring i naturgeografi

En analyse i naturgeografi kan også kaldes en forklaring, og må ikke forveksles med analyse i de humanistiske fag. I naturgeografi handler det om at komme med en detaljeret beskrivelse af og forklaring på data/empiri, hvilket kan have forskellige former som f.eks. figurer, tabeller, grafer, søjlediagrammer, talrækker, billeder osv. Analysen kommer på den måde til at indeholde en behandling af dine resultater, idet du sammenholder de fundne data med teorien fra redegørelsen.

En analyse i naturgeografi vil ofte skulle indeholde en forklaring på dannelsen af landskaber, klimatiske forhold, geologiske lag mm. Opgaven er her at forklare de processer, der har medvirket til dannelsen af de fysiske fænomener/rumlige mønstre, som vi undersøger. (Landskaber som floddeltaer er ex. på rumlige mønstre som kan ses på satellitbilleder og landkort.)

Formålet med analysen vil ofte være at identificere/klassificere geografiske objekter med udgangspunkt i cases. Her vil kravene til analysen være at argumentere for at case-objektet indeholder træk som er typiske for den type af objekter. Ex. ligger øen Hven underligt placeret midt ud i Øresund. En analyseopgave kunne derfor være at finde ud af hvordan Hven er dannet? Er det mon et levn af en istidsaflejring? Det kan vi bla. finde ud af ved at undersøge og tolke på jordlagene på Hven ud fra vores generelle viden om istidsaflejringer.

Analysen er svar på ”Hvordan…”