Synopsis i mediefag

Når du er færdig med en filmproduktion i fagets praktiske del, skal du lave en synopsis.

En synopsis i mediefag må ikke forveksles med den type synopsis du evt. kender fra AT eller fra andre fag. I mediefag er synopsen en del af din efterbearbejdning, dvs. den er et led i postproduktionen. Formålet med synopsen er at få overblik over filmens centrale idéer og overordnede sammenhænge.

Synopsen er en kort rapport om filmens handling, budskab, form og udtryk. Dernæst er synopsen også redskab til at kaste lys over produktionsprocessens faser. Her er det fx oplagt at komme ind på hvad der ikke gik efter planen og refleksioner omkring hvorfor det ikke lykkedes. Endelig indeholder synopsen overvejelser omkring filmens kommunikative situation.