Mediefag

Faget mediefag er ikke et skriftligt, men et visuelt fag. Dvs der er ingen skriftlig eksamen og ingen skriftlige afleveringer.

Du kommer dog til at arbejde med forskellige former for skriftlighed i forbindelse med afslutning på projekter og som forberedelse til fremlæggelse både i den daglige undervisning og til eksamen.


Opgave- og eksamensgenrer

I mediefag er der en mundtlig eksamen som består af en teoretisk og en praktisk del.

Til den praktiske del skal du lave en filmproduktion i grupper. Produktionsprocessen kan opdeles i følgende faser:

Præproduktion

Den indledende planlægningsfase, hvor den valgte idé overføres til et storyboard og evt. pitchboard. I præproduktionen skal gruppen desuden blive enige om rollefordeling og ansvarsområder i forbindelse med optagelserne. Skal der fx træffes aftaler? Og hvem skal være fotograf? Under skrivehandlinger kan du læse mere om storyboard og pitchboard.

Produktion

Optagelser og arbejde on location. Her har gruppen modtaget udstyr og er i gang med selve optagelserne. Under produktionen er det eksempelvis vigtigt at have fokus på ansvarsområder, skuespillere, aftaler m.v. Husk storyboard!!

Postproduktion

Redigeringsfasen, hvor optagelserne grabbes og klippes til én sammenhængende film. redigeringen arbejdes der med – fx color-grading, klipperytme, underlægningsmusik, speak m.m. 
 

Som et led i postproduktionen arbejder du med en synopsis. Denne synopsis-genre er anderledes end de synopser du måske kender fra AT eller fra andre fag. Se mere her.