Tekstopgave med ren matematik

Denne opgavetype er meget almindelig i gymnasiet. Både opgaven og din besvarelse er skrevet i matematisk sprog med en blanding af tekst og matematiske symboler. I denne type opgaver skriver du til andre matematikere på dit niveau. Det er altså ikke meningen at besvarelsen skal kunne forstås af folk, der ikke kender den matematik du bruger.

Eksempel på tekstopgave med ren matematik


Lad f(x) være en lineær funktion, hvis graf går igennem P(-3,10) og Q(5,-14). Bestem forskriften for f(x).
 

Hvordan skriver du en god besvarelse af denne opgave?

  • Du skal præsentere opgaven, så din besvarelse kan læses uden man har opgaven ved siden af
  • Du skal præsentere det du tænker og regner, så læseren kan følge din tankegang
  • I denne opgavetype vil hele din besvarelse være i matematisk sprog med en kombination af tekst og mellemregninger
  • Til sidst skal du konkludere i matematisk sprog, så du svarer på den måde du er blevet spurgt.
  • Du kan altså fx konkludere: "Forskriften er dermed f(x)=-3x + 1"