Talresultaters rigtighed

Når du er færdig med en opgave skal du altid læse korrektur. I matematik betyder det også, at du skal overveje om dine resultater kan være rigtige.

I anvendelsesopgaver kan du ofte bruge din sunde fornuft. Hvis du har beregnet afstanden mellem to byer til 0,0345 cm eller fundet ud af at Marius vejer 40 500 kg på sin otteårs fødselsdag, så er det oplagt, der er noget galt.

Hvis du i en trekantopgave har fået opgivet to af siderne til 3 og 5 og du har beregnet den sidste side til 52,3, så kan det måske være rigtigt, men ofte vil det være forkert. Tjek om der er gode grunde i opgaven til at de tre sider er så forskellige.

Hvis du vurderer at et talresultat med sikkerhed er forkert skal du prøve at finde din fejl. Hvis det er helt umuligt kan du skrive i opgaven: "Jeg er sikker på dette resultat er forkert, fordi.... Men jeg kan desværre ikke finde fejlen". Det er altid bedre at vise du ved du har regnet forkert, også selvom du ikke kan finde fejlen.