Matematikrapporter

En matematikrapport er en længere fremstilling, der indeholder præsentation af matematisk teori med definitioner, sætninger og beviser. Desuden indeholder rapporter ofte anvendelseseksempler og måske opgaveregning.

Matematikrapporter danner grundlag for mundtlig eksammen på både C-, B- og A-niveau. Samme genre bruges også til de store opgaver i matematik f.eks. studieretningsopgaven og studieretningsprojektet.

Fokus i en rapport er at formidle teori, sådan at læseren kan se, at man forstår teorien.

Eksempel på en rapportopgave

Lineære funktioner

Du skal redegøre for betydningen af de to konstanter i lineære funktioner og gennemgå hvordan man kan finde dem med forskellige metoder. Regression skal indgå i rapporten, og du skal have bevis for mindst to af de sætninger du behandler.

Hvordan skriver du en god rapport?

En rapport består af en indledning, afsnit med overskrifter og en konklusion.

I en indledning præsenterer man indholdet af sin rapport. Efter at have læst en indledning, skal en læser vide, hvilke delemner rapporten behandler.

Det er vigtigt, at rapportens skrives i ens eget sprog, men samtidigt er matematisk præcis. Man kan løsrive sig fra bogens sprog f.eks. ved at lukke den, imens man skriver.

I et bevis skal man fylde "hullerne" ud. Det vil sige, at man skal forklare, hvorfor det, der står i bogen, er rigtigt.

I en matematikrapport er en konklusion en slags omvendt indledning. Man kommer i en matematikrapport typisk ikke frem til noget nyt, og derfor skal konklusionen ses som en opsamling, hvor rapportens indhold kort opsummeres.