Anvendelsesopgave

Der er rigtigt mange af denne opgavetype i gymnasiet. Det særlige ved anvendelsesopgaver er at de handler om problemer fra dagligdagen eller fra andre fag.  Opgaven er som regel skrevet i almideligt dagligt sprog. Derfor skal begyndelsen og slutningen af din besvarelse også være i almindeligt dagilgt sprog, så den kan læses af mennesker uden matematiske forkundskaber, 

Eksempel på en anvendelsesopgave


Et taxaselskab har følgende priser: 30 kr. i startgebyr og 15 kr. i kilometertakst. 

  • Hvad koster det at køre 10 km?
  • Hvor langt kan man køre for 255 kr?

Hvordan skriver du en god besvarelse af denne opgave?

  • Du skal præsentere opgaven, så din besvarelse kan læses uden man har opgaven ved siden af
  • Du skal præsentere det du tænker og regner, så læseren kan følge din tankegang
  • I denne opgavetype vil dine forklaringer altid være en kombination af tekst og mellemregninger
  • Du skal begynde din besvarelse med dagligt sprog lige som i opgaven
  • Så vil der være et afsnit, hvor du "oversætter" til matematisk sprog og laver beregninger
  • Til sidst skal du konkludere i almindeligt dagligt sprog, så du svarer på den måde du er blevet spurgt.
  • Du må altså fx. ikke svare på opgavens sidste spørgsmål ved at skrive s =15, i stedet kan du fx konkludere: "Altså kan man køre 15 km. for 255 kr."