Skrivehandlinger i kinesisk

I skriftlig kinesisk skal du lære to nye skriftsystemer, nemlig de kinesiske tegn og transskriptionen af dem, pinyin (pīnyīn). Goddag skrives f.eks nǐ hǎo med pinyin og 你好 med tegn.
 
 

Tegnenes opbygning og etymologi

Når du lærer at skrive de kinesiske tegn, lærer du om tegnenes opbygning og etymologi (afstamning), og du skal kunne den såkaldte streg-rækkefølge i de enkelte tegn, når du skriver dem i hånden.
Eksempler på tegn:


中国 Zhōngguó betyder Kina eller ”Riget i midten”; 中 zhōng betyder ”midte” og 国 guó betyder ”land”.


安 ān betyder ”fred” og etymologisk er det et gammelt såkaldt ”sammensat billedtegn” af en kvinde (女) under et tag.


江 og 汗 (hhv. jiāng ”flod” og hàn ”sved”) er eksempler på tegn med en såkaldt ”vand-radikal” – det er de tre prikker til venstre i de to tegn.

 
 

Pinyin
Pinyin er dit værktøj til transskription (dvs. omskrivning fra de kinesiske tegn til alfabet-udgaven af kinesisk) og dermed også din udtalehjælp.
Du skal lære bogstavkombinationerne at kende, og du skal kunne anføre tonerne med de såkaldt diakritiske tegn. 
I eksemplet wǒ shì Dānmàirén  (jeg er dansker) kan du se de fire forskellige toner angivet over de enkelte stavelser.
Både tegnene og pinyin skal du kunne skrive både i hånden og på din computer.


De skriftlige øvelser og opgaver, du skal lave i løbet af skoleåret, skal over en bred kam styrke dine sprogfærdigheder i kinesisk, altså både dit skriftlige og dit mundtlige kinesisk. 

Du skal gradvist udbygge dit ordforråd og føje byggestene til grammatikken. 

Du skal lave oversættelser fra det ene sprog til det andet og i det hele taget klædes på til at kunne formulere dig frit både på skrift og i tale.


I en fristil skal du f.eks. kunne skrive en dialog eller et brev, eller du skal kunne beskrive et billede eller en ven.

Oversættelser


Formålet med at oversætte tekster er at få kendskab til:


•    Sproglig præcision
•    Ordforråd
•    Brug af relevante hjælpemidler
•    Grammatisk viden
•    Forskelle på kinesisk og dansk

Teknikker og eksempler