Kinesisk

I skriftlig kinesisk arbejder du med små, konkrete øvelser, som på sigt selvfølgelig skal styrke din beherskelse af sproget og – hvis du har kinesisk på A-niveau - klæde dig på til at besvare de opgaver, en studentereksamen i skriftlig kinesisk kræver.

Det kinesiske skriftsprog, nemlig tegnene, udgør en særskilt skrivehandling i faget.
Den alfabetiserede udgave af kinesisk (transskriptionen) kaldes for pinyin, og pinyin er også et nyt skriftsystem, du skal lære.

Øvelser og opgaver i skriftlig kinesisk vil derudover træne dit ordforråd, ny grammatik og dine evner til at oversætte fra dansk til kinesisk og kinesisk til dansk.

Målet er, at du på skrift skal kunne arbejde med en kinesisk tekst, både på dansk og på kinesisk.