Træningsprojekt i idræt C

Formalia
I henhold til læreplanen for Idræt C skal alle 3.g-elever individuelt eller i grupper udfærdige et træningsprogram, der igennem konditionstræning og/eller styrketræning har til hensigt at forbedre elevernes træningstilstand.

Form og formål
Træningsprojektet er af ca. 8-12 ugers varighed og skal ses som en naturlig og praksisorienteret forlængelse af den viden, som eleverne har tilegnet sig om træning og testning i løbet af 1. og 2.g eller 1.hf. Eleverne skal med andre ord igennem Træningsprojektet gerne opleve, at de selv er i stand til at planlægge og gennemføre et relevant træningsprogram. En erfaring, som eleverne også vil kunne bruge efter tiden på gymnasiet.

Det er således meningen, at eleverne individuelt eller i grupper med udgangspunkt i relevant litteratur, internetsider, m.m., udformer og gennemfører fysisk træningsprogram. Selve træningsprogrammet formuleres i overordnede træk og medbringes til idrætstimen i træningsprojektets minimum hver anden uge, hvor det diskuteres med og godkendes af idrætslæreren.

I løbet af disse uger fører eleverne en træningslogbog over forløbet af deres træningsprojekt, der dels beskriver træningsmængde, intensitet og lignende, dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Denne logbog medbringes efter aftale til idrætstimerne, hvor den kort præsenteres for idrætslæreren.

Testning
For at kunne afprøve effekten af Træningsprojektet og efterfølgende evaluere det, indledes og afsluttes forløbet med en konditionstest.
Der kan være indlagt tests midt i forløbet for at give eleverne et billede af hvordan deres træningstilstand står til, og om der skal justeres i forhold til det videre forløb.


Produkt og evaluering
Eleven skal med træningsprojektet kunne

  • Dokumentere evnen til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram
  • Koble teoretisk viden til sit personlige træningsprogram
  • Demonstrere korrekt brug af faglige termer.

Opgavens omfang må HØJEST være på 3-4 sider.

 

Her kan du se en vejledning til udarbejdelsen af selve rapporten.