Diskussion og vurdering i biologi

Diskussion i idræt kan indeholde flere ting. Hvis der findes en hypotese, skal den vurderes i forhold til de data man netop har analyseret og forklaret. Derudover skal man på baggrund af forskellige synsvinkler opstille nogle spørgsmål (hvis de ikke er givet på forhånd), som man kan holde op mod hinanden og diskutere ud fra flere faglige tilgange. Man kan kigge på fordele og ulemper, årsagssammenhænge samt perspektivere til f.eks. miljømæssige, medicinske eller samfundsmæssige konsekvenser og etiske problemstillinger.
 

I en skriftlig opgave eller en SRO/SRP vil diskussionsspørgsmålene ofte begynde med ord som ”diskuter” og ”vurder”
 

Diskussionen er svar på ”Hvorfor…”