Analyse og forklaring i idræt

En analyse i idræt kan også kaldes en forklaring, og må ikke forveksles med analyse i de humanistiske fag. I idræt handler det om at komme med en detaljeret beskrivelse af og forklaring på data/empiri, hvilket kan have forskellige former som f.eks. figurer, tabeller, grafer, søjlediagrammer, talrækker, billeder osv. Analysen kommer på den måde til at indeholde en diskussion af dine resultater, idet du sammenholder de fundne data med teorien fra redegørelsen.
 

I en  skriftlig opgave eller en SRO/SRP vil analysespørgsmål typisk begynde med ord som ”forklar”, ”analyser” og ”begrund”.
 

Analysen er svar på ”Hvordan…”