Diskussion og vurdering i historie

En diskussion handler først og fremmest om at kunne anskue et emne eller en problemstilling fra flere sider og forholde dig til argumentationerne i forskellige holdninger til et emne eller en problemstilling. Du skal med andre ord kunne se tingene fra "den ene og den anden side". Du skal kunne argumentere for "på den ene og på den anden side". Derfor er det vigtigt at du forstår hvad der er påstand og hvad der er belæg i en argumentation - både andres og din egen.

Du kan i diskussionen både bruge primært og sekundært materiale - det afhænger også af diskussionsspørgsmålet.

Der er overordnet tre diskussionsmodeller:

  • diskuter betydning af … (fx på længere sigt, for en konkret begivenhed)
  • diskuter forskellige holdninger til/om
  • diskuter årsager til …(fx hvad var årsagen til dette)

 

I alle tre modeller må du gerne gøre brug af andre historikeres arbejde med netop den sag. Modellerne vil i opgaver ofte overlappe hinanden. Fx kan det være relevant at inddrage forskellige historikeres holdninger i en diskussion af årsagerne til imperialismen eller en diskussion af betydningen af korstogene.

Vurdering
En vurdering er i store træk det samme som en diskussion. En væsentlig forskel er at du bliver bedt om konkret at vurdere (!) en sag, en udvikling eller lignende. Vurderingen skal være fagligt funderet og ikke din subjektive holdning. Det vil sige at du i forlængelse af diskussionen skal foretage en faglig vurdering. Du skal altså ikke skrive “Jeg synes...” eller ”jeg mener …” , det er holdninger.  Hvis du i stedet skriver “Jeg vurderer...” og bygger det på en række argumenter, så er det en vurdering.

Tjekliste

Krav til en historiefaglig diskussion eller vurdering er:

  • at du arbejder selvstændigt
  • at du kan anskue dit emne fra flere sider og forholde dig kritisk til forskellige holdninger til emnet og forskellige argumenter
  • at du gør brug af velvalgte eksempler og kilder til at underbygge argumentationen
  • at den har kildehenvisninger/fodnoter
     

Eksempel på vurderende og diskuterende spørgsmål

  • Vurder om Novikov og Kennans synspunkter var tidstypiske for den kolde krig, og diskuter om fjendebilleder var med til at optrappe den kolde krig eller med til at sikre, der ikke kom ”varm” krig.