Historie

Historie er et fag uden skriftlig eksamen og uden skriftlige afleveringer i det daglige. Alligevel vil du komme til at skrive meget i historietimerne. Du kommer fx til at skrive små kildeanalyser, opsamlinger og fremlæggelser, problemstillinger og mere kreative øvelser. Det meste af dette arbejde foregår i timerne, men der er også lidt elevtid på hver årgang.

Formålet med skrivningen er både at træne det du skal kunne til mundtlig eksamen og at træne til at skrive større opgaver i historie.

Mange elever vælger at nemlig at bruge historie som et af fagene i AT, og i de store skriftlige opgaver DHO og SRP og derfor er det vigtigt at have arbejdet med fagets skriftlighed i den daglige undervisning.


Opgave- og eksamensgenrer

I historie kommer du til at arbejder med mange forskellige genrer. Det kan fx være:

Du kan læse mere hvordan man redegør, analyserer og diskuterer i historie under punktet skrivehandlinger.