Fremgangsmåde for skriftlig eksamensopgave i fysik

En fysikopgave handler ofte om problemer fra virkeligheden, som kan løses ved brug af de af fysikkens love, som du lærer i fysikundervisningen.

Opgaven er normalt skrevet i dagligdags sprog, så du skal forklare hvad du gør i dagligdags sprog undervejs, og skrive de relevante formler med bogstaver. Til sidst skrives konklusionen som tekst.

  • Redegør for problemstillingen som opgaven handler om, så den der læser opgaven kan forstå din besvarelse uden at have opgaven ved siden af.
  • Du skal præsentere det du tænker og regner så læseren kan følge din tankegang.
  • Det er tit en god idé at tegne en skitse af problemstillingen, både for at forklare hvad der sker, og for selv at få en bedre forståelse af den.
  • Opskriv de formler du skal bruge for at løse opgaven, og begrund kort hvorfor du kan bruge dem i denne situation. Til eksamen på fysik A skal du også skrive dine modelantagelser, f.eks. at du ser bort fra luftmodstanden eller gnidning.
  • Den størrelse der skal findes isoleres i formlen, der sættes tal ind med enheder på, og resultatet findes.
  • I udregningerne skrives mellemregningerne ned. Undervejs i mellemregningerne regnes med alle betydende cifre, dvs. alle de tal efter kommaet som lommeregneren skriver. Der skal enheder på alle mellemregningerne.
  • Facit skal have de relevante antal betydende cifre, dvs. du skal ikke skrive alle de tal efter kommaet som står på lommeregneren. En god regel er at der skal så mange betydende cifre på facit, som der er på de tal som opgives i opgaven.
  • Lav et realitetstjek. Kan det du har regnet ud passe, eller er det helt i skoven? Hvis du kan se at det er forkert, men ikke kan finde fejlen er det godt at notere at dit resultat ikke kan passe.
  • Til sidst skrives konklusionen som en sætning.