Redegørelse i fysik

I fysik skal man kunne skrive en god redegørelse på alle niveauer og i alle genrer. Fælles for en god fysik-redegørelse er, at man udvælger det relevante fokus og stof (begreber og teorier) i forhold til emnet/opgaven. Sørg for både at beskrive begreberne, men også at forklare sammenhængene imellem dem, samtidig med du formulerer dig præcist og bruger fagudtryk.
 

I en rapport vil dette typisk være teoriafsnittet, mens det i en A-niveau skriftlig eksamensopgave eller i en større skriftlig opgave vil være spørgsmål, der begynder med ordet  ”redegør”.
 

Redegørelsen er en beskrivelse og svar på ”Hvad er…”