Diskussion og vurdering i fysik

Diskussionen i fysik kan indeholde flere ting. Hvis der findes en hypotese, skal den vurderes i forhold til de data man netop har analyseret og forklaret. Derudover skal man på baggrund af forskellige synsvinkler opstille nogle spørgsmål (hvis de ikke er givet på forhånd), som man kan holde op mod hinanden og diskutere ud fra flere faglige tilgange. 

I en rapport vil diskussionen være en del af afsnittet af samme navn, og der vil typisk være stillet nogle spørgsmål i øvelsesvejledningen, som skal besvares. I en A-niveau skriftlig eksamensopgave eller en større skriftlig opgave vil det være spørgsmål der indeholder ordene ”diskuter” og ”vurder”
 

Diskussionen er svar på ”Hvorfor…”