Analyse og forklaring i fysik

En analyse i fysik kan også kaldes en forklaring, og må ikke forveksles med analyse i de humanistiske fag. Her handler det primært om at komme med en uddybende forklaring på data/empiri, hvilket kan have forskellige former som f.eks. figurer, skemaer, tabeller, grafer, søjlediagrammer, talrækker, cirkeldiagrammer, billeder, skitser osv. Analysen kommer på den måde til at indeholde en dokumentation på dine forklaringer, idet du sammenholder de fundne data med teorien fra redegørelsen.
 

I en rapport vil analysen være en del af det man kalder ”diskussionen”, som følger lige efter præsentationen af resultaterne fra forsøget. I en skriftlig eksamensopgave på A-niveau eller i en større skriftlig opgave vil analysen være et spørgsmål, der indeholder ord som ”forklar”, ”analyser” og ”begrund”.
 

Analysen er svar på ”Hvordan kan jeg forklare at…”