Fortsættersprog - tysk

I fortsættersprogene skal du træne i at kunne formulere dig med grammatisk korrekte sætninger om dagligdags emner og situationer.

Du skal for eksempel arbejde med oversættelser, referater, karakteristikker, fortolkninger eller kreative opgaver.

At formulere sig skriftligt på et fremmedsprog fungerer både som mål og middel.

På fortsættersprogets B-niveau er målet at sætte dig i stand til at udtrykke sig skriftligt med et varieret ordforråd og med stor sikkerhed i den elementære grammatik. Skrivningen som middel har stor betydning for sprogindlæringen: Skrivning udvikler den sproglige bevidsthed, og dette fremmer læsefærdigheden, tekstforståelsen og formidlingsevnen. Derudover fremmer den sproglige bevidsthed også den mundtlige udtryksfærdighed. Der er ingen skriftlig eksamen på B-niveauet.

På fortsættersprogets A-niveau er målet at sætte dig i stand til at udtrykke sig skriftligt med et nuanceret ordforråd og grammatisk korrekthed. A-niveauet afsluttes med en skriftlig eksamen, som tester den skriftlige sprogfærdighed, læsefærdighed og tekstforståelse.

Se tjekliste til skriftlig tysk her.


Opgave- og eksamensgenrer

Se tjekliste til skriftlig tysk her.