Erhvervsøkonomi

Selvom erhvervsøkonomi ikke er et fag med en skriftlig eksamen indgår det skriftlige alligevel som et vigtigt element i undervisningen. Primært i form af de projektopgaver, som der løbende arbejdes med. Erhvervsøkonomi kan også være med i AT.


Opgave- og eksamensgenrer

Den største af de projekter, man kan skrive i erhvervsøkonomi, er EBG som står for European Business Games. I løbet af projektet skal eleverne udarbejde skriftligt materiale som supplement til mundtlige præsentationer, ligesom projektet afsluttes med en større projektrapport (en 20 sider lang (gruppe)rapport) suppleret af en mundtlig præsentation.

Under skrivehandlinger kan du læse nærmere om de skriftlige krav, som er tilknyttet EBG-projektet