Stilistik

I en af opgaverne i den skriftlige eksamens delprøve 1 vil du blive bedt om at beskrive stilistiske forhold i en tekst. Din beskrivelse skal underbygges med eksempler fra teksten, som kan være sagprosa såvel som skønlitteratur. Bemærk at denne opgave i delprøve 1 altid besvares på dansk.


Desuden kan man se på stilistik hvis man arbejder med sagprosatekster, især ved taler.


Når du arbejder med stilistik, kan det være godt at undersøge:

  • brugen af appelformer
  • hvilke ordklasser der bliver brugt
  • sætningslængde
  • om sætningerne er aktive eller passive, spørgende eller fremsættende
  • tekstens brug af ladede eller farvede ord
  • om sproget er præget af høj (formel) eller lav (uformel) stil
  • om sproget er grammatisk korrekt
  • retoriske virkemidler som direkte tiltale, parallelkonstruerede sætninger, gentagelser, overdrivelser og bogstavrim
  • billedsprog (fx sammenligning, metafor, personifikation, symbol osv.)
  • om sproget har talesprogstræk i fx stavning eller sætningskonstruktion eller om der bruges slang.

Eksempel på en stilistisk analyse:
C

 

Nedenstående tekst er indledningen på en roman. Gør kort rede for tydelige afvigelser fra standardsprog. Underbyg din besvarelse med eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

I got suspended from school ’cause I’m pregnant which I don’t think is fair. I ain’ did nothin’!
My name I Claireece Precious Jones. I don’t know why I’m telling you that. Guess ‘cause I don’t know how far I’m gonna go with this story, or whether it’s even a story or why I’m talkin’; whether I’m gonna start from the beginning or right from here or two weeks from now. Two weeks from now? Sure you can do anything when you talking or writing, it’s not like living when you can only do what you doing. Some people tell a story ‘n it don’t make no sense or be true. But I’m gonna try to make sense and tell the truth, else what’s the fucking use? Ain’ enough lies and shit out there already?
(from Sapphire (1997): Push, Vintage)

Teksten har flere afvigelser fra standardsprog. Det er en meget talesprogspræget tekst, hvilket fremhæves ved forkortelser og slang: ’cause (because), ain’ (slang: ain’t=isn’t), nothin’ (skriftlig angivelse af den manglende g-lyd i nothing, hvilket er helt almindeligt i talesprog, men her skal give en underklasse-karakteristik), ’n (and), gonna=going to.
En anden underklassekarakteristik er sætningernes manglende subjekter: ”Guess ’cause I don’t know”=”I guess because I don’t know”,  “ain’ enough lies”=”ain’t enough lies”=”Isn’t there enough lies” (her er der endda også kongruensfejl idet is børe være are).


Underklasse markeres også ved manglende verbal: “when you talking…what you doing”=”when you are talking…what you are doing”.


Der er også anvendelse af dårlig/forkert grammatik som dobbeltnegativer: ”I ain’ did nothin’”– hvilket er forkert på flere måder (=”I didn’t do anything”). Ligeledes ”It don’t make no sense or be true”.


Alt i alt er teksten et skriftligt forsøg på at gengive et underklasse-talesprogs-engelsk.