Perspektivering

Når man laver en perspektivering, sætter man den tekst, man arbejder med ind i en større sammenhæng. Man kan fokusere på forskellige ting alt afhængigt af, hvad der er mest relevant.

Nedenstående er de typer af perspektiveringer, man typisk laver, men listen er ikke nødvendigvis udtømmende.

  • Det kan eksempelvis være til andre tekster med samme tema. Herunder vurderer man både ligheder og forskelle. Endeligt vurderer man også, hvad man får ud af at perspektivere teksten, eksempelvis om den kan bidrage med nye perspektiver på temaet. 
  • Det kan også være kulturelt, enten med fokus på forfatterens kulturelle baggrund eller den kultur, teksten foregår i og omhandler. Begrebet kultur skal forstås bredt, så der kan eksempelvis være tale om et folkeslag som "the Aboriginals" i Australien eller en subkultur såsom skinheads osv..
  • Det kan også være samfundsmæssigt med fokus på den samfundsmæssige kontekst, teksten omhandler og er forfattet i.
  • Det kan også være historisk med fokus på den historiske periode, teksten omhandler og er forfattet i.  
  • Det kan også være litteraturhistorisk med fokus på den litteraturhistoriske periode, teksten omhandler og er forfattet i.