Kommentar

Du kan i en opgaveformulering blive bedt om at kommentere holdninger, en påstand eller et bestemt udsagn osv. i en tekst. Dette betyder, at du bliver bedt om at overveje tekstens oplysninger gennem en diskussion af disse eller ved at perspektivere dem til andre tekster eller sammenhænge.

Husk at man, når man diskuterer, ikke udelukkende må se på en side af en sag. Man sammenstiller forskellige og ofte modsatrettede synspunkter og kan så i sidste ende tage personlig stilling til disse, men man skal argumentere for sine holdninger på et fagligt grundlag.

I en kommentar udtrykker man sine egne meninger eller holdninger, men man skal underbygge disse holdninger ved at henvise til den tekst, man er blevet bedt om at kommentere, og man skal underbygge sine holdninger med argumenter.  

Kilde:

- Pedersen, H. K. 2012. Censorvejledningen engelsk, A og B - stx.

- Larsen, M. og Buhl, O. 2008. English in Danish. Systime.