Et paper

Et paper er en opgave, som består af tre separate delspørgsmål, som også skal besvares separat.

Denne opgave er en eksamensgenre på engelsk B-niveau, som laves på baggrund af 3-4 sagprosatekster. Det skal være 700-1000 ord

En opgaveformulering til et paper kan typisk lyde:

"The texts in section A focus on [emne]. Write a paper (700-1000 words) in which you answer the following questions. Answer the questions separately."

Teknikker og eksempler

Nedenstående er en relevant måde at forberede sig til at skrive et paper på:

  • Læs teksten og slå de ord op, du ikke kender
  • Noter vigtige citater og passager, så du let kan finde dem senere
  • Udarbejd en disposition for besvarelsen

Vær opmærksom på at

  • I et paper skal du besvare opgavens delspørgsmål separat.
  • Du kan lave et indledende afsnit hvor du fanger læserens opmærksomhed, men det er ikke et krav.
  • Se også punktet "Skrivehandlinger" for nærmere forklaring af opgaveinstruksens begreber.

Når du skriver, skal du overveje følgende:

  • Du skal fokusere på dit emne, ikke din personlige holdning til emnet.
  • Du skal bruge relevante fagtermer i din analyse af sagprosa ("arguments", "sender", "receiver" etc.)
  • Du skal argumentere for dine påstande og bruge eksempler og/eller citere med angivelse af side-/linjetal.
  • Du må ikke kun bare give et referat af teksten. Forhold dig analytisk til teksten og brug kun referat som illustration af dine betragtninger.