Et essay

Et essay er en kort sammenhængende tekst hvor man analyserer et afgrænset emne.


Essayet kan enten være et skønlitterært essay hvor du analyserer og fortolker en fiktionstekst eller et sagprosa essay hvor du analyserer og kommenterer en sagprosatekst. På A-niveau skal essayet være 900-1200 ord.


Teknikker og eksempler

Nedenstående er en relevant måde at forberede sig til at skrive et essay på:

 • Læs teksten og slå de ord op, du ikke kender
 • Noter vigtige citater og passager, så du let kan finde dem senere
 • Udarbejd en disposition for besvarelsen

Du skal skrive en sammenhængende tekst, der indeholder:
 

 • Et indledende afsnit hvor du fanger læserens opmærksomhed
 • En hoveddel hvor du bygger videre på idéer og temaer fra din indledning
 • En konklusion hvor du afrunder dine gennemgående idéer

Når du skriver, skal du overveje følgende:

 • Du skal fokusere på dit emne, ikke din personlige holdning til emnet.
 • Du skal bruge relevante fagtermer i din analyse alt efter om du analyserer fiktion (fx “theme, characters, setting”) eller sagprosa (“arguments”, “sender”, “receiver”)
 • Du skal argumentere for dine påstande og bruge eksempler og/eller citatere med angivelse af side-/linjetal.
 • Du skal have ét klart fokus og en rød tråd der løber gennem hele teksten
 • Du må ikke kun bare give et referat af teksten. Forhold dig analytisk til teksten og brug kun referat som illustration af dine betragtninger.