Tekstfunktioner (language functions)

I en tekst har sproget en bestemt funktion, og forfatteren har en bestemt intention med teksten.

Generelt skelner men mellem tre funktioner, som er den informative tekstfunktion (the informative language function), den ekspressive tekstfunktion (the expressive language function) og den direktive tekstfunktion (the directive language function).

Ofte vil tekster ikke udelukkende indeholde én tekstfunktion, men der vil dog ofte være én af dem, som er dominerende.

Den informative tekstfunktion (the informative language function)

 • Der er fokus på fakta og ren information om den ydre verden.
 • Informative tekster vil generelt være formelle.
 • I informative tekster vil der generelt blive anvendt fagtermer og specialterminologi.
 • Der vil meget sjældent forekomme billedsprog.
 • Teksten vil være præget af grammatiske konstruktioner, som er upersonlige såsom passive konstruktioner.
 • Udtrykkene i teksten vil generelt være neutrale.

Den ekspressive tekstfunktion (the expressive language function)

 • Ekspressive tekster giver udtryk for forfatterens/afsenderens egen holdning til emnet i teksten.
 • I ekspressive tekster argumenterer forfatteren/afsenderen derfor.
 • I ekspressive tekster ses ofte billedsprog, ladede ord og herunder ladede adjektiver og eventuelt nydannede ord.
 • I ekspressive tekster kan der forekomme atypiske grammatiske træk.

Den direktive tekstfunktion (the directive language function)

 • Afsenderen ønsker direkte at påvirke modtageren.
 • Modtageren af teksten skal blive enig med afsenderen og aktiveres til at gøre noget.
 • Den direktive tekstfuntkion ses ofte i reklamer, brugsanvisninger og propaganda.
 • Modtageren tiltales ofte direkte eksempelvis gennem det personlige pronomen "du".
 • Der anvendes ofte imperativ (bydeform).
 • Denne funktion kan også anvendes mere indirekte ved, at der gives mange informationer om eksempelvis et produkt, og derudover roses dette meget. Herved anvendes der den informative og den ekspressive tekstfunktion, mens teksten som helhed er direktiv.

Kilde: Larsen, M. og Buhl, O. 2008. English in Danish. Systime.