Det retoriske pentagram

Det retoriske pentagram er en kommunikationsmodel, der kan anvendes både, når du analyserer tekster, og når du skriver tekster.

Hjørnerne i pentagrammet er de ting, du skal overveje, når du analyserer en tekst, og når du skriver en tekst. Hjørnerne hænger sammen, så hvis du ændrer elementet i et hjørne, vil de andre hjørner også blive ændret.

Man anvender sine overvejelser om teksten til at finde frem til forfattens intention med teksten.

Emne (topic): Det overordnede emne, som teksten omhandler, og som derfor er fokus i teksten. Et emne kan både være ukontroversielt og kontroversielt.

Afsender (writer/sender): Afsenderen og dennes holdninger og baggrund vil have betydning for teksten.

Modtager (reader/receiver): Der kan være både en reel modtager og en intenderet modtager af teksten.

Omstændigheder (circumstances): Der kan være nogle omstændigheder uden for teksten, som har betydning for teksten, eksempelvis nogle historiske eller samfundsmæssige omstændigheder, forholdet mellem afsender og modtager, og det medie teksten er beregnet til.

Sprog (language): Sproget i teksten kan variere i forhold til eksempelvis formalitet, og de appelformer der anvendes i teksten.