Analyse og fortolkning af drama

Et dramastykke kan på mange måder læses som en novelle eller en roman, men derudover skal et drama også udføres, og derfor er det også vigtigt at analysere visuelle og auditive aspekter. Til at analysere disse, kan man eksempelvis stille følgende spørgsmål:

The set (kulisser)

 • Hvilken information får man om kulisserne, og er disse vigtige for analysen og fortolkningen af dramaet?

Costumes

 • Hvilken information får man om personerne i dramaet gennem deres kostumer?

Stage directions (sceneanvisninger)

 • Hvilken information giver sceneanvisningerne om handlinger, bevægelser og positioneringer? Hvor detaljerede er de? Hvilken forståelse giver anvisningerne af det, dramaet handler om?

Props (rekvisitter)

 • Anvendes der rekvisitter? Hvilken effekt har disse?

Lightning

 • Hvordan bruges lys? Har lyset en speciel effekt, eksempelvis en symbolsk effekt?

Dialogue

 • Hvordan anvendes dialogen i dramaet? Den kan anvendes til at sige noget om personerne i dramaet; til at give information om plottet eller forholdet mellem personerne; til at udvikle temaet/temaerne; til at skabe en bestemt atmosfære; til at skabe en reaktion hos publikum.
 • Er der noget specielt ved dialogens rytme eller tempo (pace)?
 • Hvordan reciterer (recite) personerne deres linjer? Selvsikkert, stille, langsomt eksempelvis? Hvad siger dette om personerne?
 • Er der eksempler på monolog (soliloquy, monologue)?
 • Hvordan interagerer personerne?

Sound Effects

 • Forekommer der musik eller andre lydeffekter i dramaet? Hvordan tilføjer de noget til atmosfæren i dramaet?

Genre

 • Tilhører dramet en bestemt genre? (komedie, tragedie, kærlighedshistorie, moderne drama osv.)

Putting the Drama into Perspective

 • Foregår dramaet i en bestemt historisk og/eller litteraturhistorisk periode? Hvilken betydning har dette?
 • Relatér teksten til andre tekster med samme eller lignende tema. Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvad opnår man ved denne sammenligning?

Kilde: Engberg-Pedersen, J., Grønvold, M. og Ohland-Andersen, H. 2012. Wider Contexts. Gyldendal.