Analyse og fortolkning af film

En film kan på mange måder læses som en novelle eller en roman, men derudover analyserer man også visuelle og auditive aspekter i film. Til at analysere disse, kan man eksempelvis stille følgende spørgsmål:

Mise en scéne (iscenesættelse) and Settting

 • Har stederne, hvor filmen foregår, en betydning i forhold til historien eller temaet i filmen, eller får man information om personerne gennem dem? 
 • Hvad er karakteristisk for kostumerne og rekvisitterne?

Framing and Focus

 • Hvad foregår der i selve scenen (the shot)?
 • Hvad er i fokus? Hvad er ikke i fokus?
 • Hvilken forgrund (foreground) og baggrund skabes der?
 • Ses scenen langt væk fra (long shot), eller er der anvendt nærbilleder (close shots), som fokuserer på detaljer, udtryk og reaktioner?
 • Betragtes scenen gennem kameraet ud fra en bestemt persons synspunkt (A subjective shot)?

Camera Movement

 • Bevæger kameraet sig fra side til side fra en stillestående position (panning)?
 • Bevæger kameraet sig op og ned fra en stillestående position (tilting)?
 • Bevæger kameraet sig for at følge objekter eller personer, som selv bevæger sig (tracking)?
 • Er bevægelsen langsom eller hurtig?
 • Er kameraets bevægelse stabil (steady) eller desorienterende (disorienting) eksempelvis på grund af, at det er håndholdt?

Camera Angle

 • Betragtes scenen fra et frøperspektiv (low angle camera), hvilket øger størrelse og status på objekter og personer?
 • Betragtes scenen fra et fugleperspektiv (high angle camera), hvilket mindsker størrelse på objekter og personer? Hermed kan en person også se mere magtesløs ud.
 • Anvendes kameraet som publikums eller personernes øjne?

Lightning and Colour

 • Hvad er oplyst (lit)?
 • Er lyset blødt eller skarpt?
 • Forekommer der skygger?
 • Hvilke farver dominerer?
 • Hvordan anvendes farver eller lys/mørke til at skabe en bestemt tone og atmosfære i filmen?

Sound Track

 • Hvilken type af musik anvendes i filmen?
 • Skaber musikken en bestemt atmosfære eller følelse, eller er den med til at understrege en?
 • Kobles bestemt musik til en bestemt person eller til et bestemt miljø?
 • Hvilke lydeffekter anvendes i filmen udover musikken og dialogen?
 • Er der eksempler på voice over?

Editing (klipning)

 • Hvordan klippes scenerne? Er der et mønster i klippenes funktion?
 • Er klipningen langsom, hurtig eller speciel på en anden måde? Ændrer dette sig i filmen?
 • Hvordan kobles scenerne sammen?
 • Ved publikum mere om det, der sker, end personerne?

Genre

 • Hvilken genre er filmen? Du kan finde information om forskellige filmgenrer på Internettet. Hvordan ses dette i filmen eksempelvis i forhold til nogle af ovenstående punkter?

Putting the Film into Perspetive

 • Hvis filmen er lavet over en tekst, og du har læst denne, i hvor høj grad repræsenterer filmen så den originale tekst? 
 • Foregår fillmen i en bestemt historisk og/eller litteraturhistorisk periode? Hvilken betydning har dette?
 • Relatér filmen til andre tekster med samme eller lignende tema. Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvad opnår man ved denne sammenligning? 

   

Kilde: Engberg-Pedersen, J., Grønvold, M. og Ohland-Andersen, H. 2012. Wider Contexts. Gyldendal.