Analyse og fortolkning

At analysere betyder at opløse, da man opløser teksten i forskellige dele forstået på den måde, at man observerer forskellige aspekter af teksten. Bemærk at mediestof også betragtes som en tekst. Når man observerer bestemte aspekter, er det vigtigt, at man vurderer, hvilken effekt disse har i teksten.

Ved analyse af en novelle, roman, et drama, lyrik og film gør man dette for senere at komme til en endelig fortolkning af tekstens budskab.

Det er vigtigt, at du refererer til den tekst, du analyserer ved hjælp af citater eller eksempler, så du understøtter din analyse. Den må altså ikke blot være et udtryk for din egen mening.

Teknikker og eksempler 

Kilde: Larsen, M. og Buhl, O. 2008. English in Danish. Systime.