Diskussion

I en diskussion skal du komme med synspunkter og argumenter for og imod det emne eller den problemstiling, du er blevet bedt om at diskutere. Formålet er, at læseren kan forstå emnet på en så nuanceret og alsidig måde som muligt, og altså ikke at nogen får ret. Du må derfor ikke udelukkende komme med argumenter for én holdning eller ét synspunkt.

I en diskussion er det en god idé at starte med kort at gøre rede for den problemstilling, du vil diskutere, hvorefter du kommer med forskellige synspunkter og holdninger til problemstillingen. Diskussion afsluttes med, at du vurderer, hvor holdbare de forskellige synspunkter og argumenter er på et fagligt grundlag.
 

Kilde: Larsen, M. og Buhl, O. 2008. English in Danish. Systime.