An Outline

Når du bliver bedt om at lave "an outline" menes der en sammenfatning af tekstens/teksternes emne, men ikke af hele teksten. "An outline" er derfor mere detaljeret end "a summary", og ofte skal flere synspunkter holdes op mod hinanden. Ved at citere kort, kan du præcisere sammenfatningen af synspunkter og holdninger.

Kilde:

- Pedersen, H. K. 2012. Censorvejledningen engelsk, A og B - stx.

- Larsen, M. og Buhl, O. 2008. English in Danish. Systime.